Kund: JW Nordic

Uppdrag: Logotype

Datum: September 2012